Ako je to s komármi v Rači?

Obrázok ku správe: Ako je to s komármi v Rači?
09.07.2020 - Mesto

Premnožené komáre trápia posledné dni nielen Račanov, ale všetky obyvateľky a obyvateľov Bratislavy a okolia. Zdieľame preto oficiálne stanovisko Magistrátu k danej problematike:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy informuje:


Ako je to s výskytom komárov v našom meste?

Od začiatku sezóny uskutočňujeme s odborníkmi terénny monitoring liahnisk komárov v Bratislave. Zameriavame sa predovšetkým na problémové a kalamitné druhy liahnuce sa v inudovaných územiach, ktoré sú zaplavované vodou z koryta riek. V prípade zvýšeného výskytu lariev následne aplikujeme ekologický prípravok BTI, ktorý tieto larvy ničí skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. 

Len za posledný mesiac sme vykonali 14 zásahov v lokalitách, kde sme zaznamenali nadlimitné hodnoty výskytu lariev komárov - Devín, Rača Malé Krasňany, Rusovce (vybrané lokality), mláky pod Prístavným mostom, Ovsište v oblasti konečnej zastávky MHD, alúvium Moravy, Petržalka pri Veľkom Zemníku, Záhorská Bystrica (vybrané lokality) či Lamač. S každodenným monitoringom neprestávame a v prípade zvýšeného výskytu lariev budeme v aplikácii, samozrejme, pokračovať. 


Ako je teda možné, že napriek zákrokom sa v mnohých oblastiach Bratislavy, ale aj v širšom okolí, v posledných dňoch vyskytuje väčšie množstvo komárov?

V Bratislave žije niekoľko desiatok druhov komárov. Okrem už spomínanej najvýznamnejšej skupiny komárov, ktorá sa liahne v zaplavovaných územiach, sú tu aj druhy, ktoré sa po intenzívnych zrážkach liahnu v tzv. dendrotelmách - malých “nádržkách” vody priamo v korunách, v rázsochách veľkých nosných konárov, ale aj v dutinách stromov. Počasie v posledných týždňoch, keď horúce dni nad 30 stupňov striedali intenzívne zrážky, vytvorili ideálne podmienky práve pre tento druh komárov. Aj preto najintenzívnejší výskyt komárov zaznamenali ľudia najmä v blízkosti lesných porastov. 

Tieto druhy komárov nie je možné podchytiť zásahom BTI. Prípravok BTI je nutné aplikovať v počiatočnom štádiu larvy priamo do vodných plôch, ktoré je možné vopred identifikovať, monitorovať, pričom je dôležité nastaviť správnu koncentráciu prípravku. V prípade “lesných” komárov ide o tisíce až milióny drobných vodných nádržiek v stromoch, nepravidelne rozmiestnených na rozsiahlych plochách lesných porastov. V súčasnosti nie je dostupný spôsob, ako v prípade dendroteliem účinne a bezpečne aplikovať prostriedok na ničenie lariev komárov.

Tieto druhy komárov majú výrazne kratší životný cyklus. Na rozdiel od najproblémovejšieho druhu v záplavových územiach, ktorý dokáže zotrvať po dobu niekoľkých mesiacov, koncentrácia súčasných komárov z lesov by sa mala výrazne znížiť do troch týždňov. 

Intenzívny výskyt komárov hlásia z celého Slovenska, aj z priľahlých obcí v Bratislave a nie je teda dôsledkom nezvládnutého postreku metódou BTI.


Nemali by sme teraz zasiahnuť chemickým postrekom?

Súčasný výskyt komárov je veľmi nepríjemný, znižuje nám kvalitu života, či už keď trávime čas v prírode, ale aj priamo doma. Chemické postreky, ktoré sa kedysi používali, ale nie sú riešenie.
  • Prinášajú zdravotné riziká, keďže majú vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. Zároveň sa aplikujú v blízkosti obydlí, čiže práve tam, kde sa koncentrujú ľudia, ktorým môže ublížiť
  • Nie je ich možné bežne aplikovať v chránených územiach, kde sa často vyskytujú najproblematickejšie liahniská
  • Nie sú selektívne, ničia aj iné dôležité živočíchy a škodia nášmu životnému prostrediu
BTI účinne eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie. Kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí preventívne na larvy ešte skôr, ako sa z nich komáre vyliahnu. Vďaka jeho selektívnosti môžeme BTI používať práve na kľúčových miestach v chránených oblastiach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov.

Prostriedky na báze BTI sú využívané napríklad aj v prihraničných oblastiach Dolného Rakúska. Nie je však možné úplne eliminovať populáciu komárov.