Ako napreduje Rača v projekte YOUMIG?

Obrázok ku správe: Ako napreduje Rača v projekte YOUMIG?
29.10.2018 - Oznamy

Október bol pre projektový tím Rače pomerne náročný. Koniec štvrtej periódy projektu YOUMIG sa blíži, preto je čas na hodnotenie priebežného plnenia úloh. Pre našu mestskú časť sú to predovšetkým tie, ktoré súvisia s implementáciou pilotných aktivít a fungovaním One-Stop-Shop-u, klientskeho servisu zriadeného pre cudzincov žijúcich v našej mestskej časti. V dňoch 4.-5. októbra nás v rámci „Visit Study“ navštívili partneri zo Szegedu a hlavný projektový manažér p. Béla László Soltész. Cieľom ich návštevy bolo oboznámiť sa ako Rača v projekte YOUMIG napreduje.  O týždeň na to  11.-12. októbra navštívili na oplátku naši projektoví experti  Szeged, aby zistili, ako sa darí maďarským kolegom. 

20181004_141659

Vrcholným októbrovým podujatím bolo Migračné fórum. Šlo v poradí už o tretie lokálne podujatie organizované našou mestskou časťou v rámci projektu. Cieľom migračného fóra bolo predstavenie širokej laickej aj odbornej verejnosti skúsenosti s riešením a implementáciou našich aktivít zameraných na úspešnú integráciu cudzincov do spoločnosti na lokálnej úrovni v mestskej časti BA- Rača. Migračné fórum sa tento krát konalo na Katedre humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej  fakulty Univerzity Komenského ako súčasť podujatia „WhatCity?“, na ktoré prijali pozvanie aj významní zahraniční hostia: Gesa Ziemer ( Hafen City University Hamburg) a Sven Stegemann (Refugee Open Cities Berlin).