AKTUALIZÁCIA! Orez stromov na Východnom sa posúva o týždeň neskôr!

Obrázok ku správe: AKTUALIZÁCIA! Orez stromov na Východnom sa posúva o týždeň neskôr!
13.04.2018 - Oznamy

Radi by sme predovšetkým obyvateľov časti Východné informovali, že avizovaný orez stromov, ktorý sa mal konať v sobotu 21. apríla, sa posúva o týždeň neskôr. Informovala nás o tom spoločnosť ŽSR, ktorá orez zabezpečuje.
Spoločnosť ŽSR informovala mestskú časť Rača o posunutí termínu orezu stromov v časti Východné z pôvodne plánovaného 21. apríla na ďalší víkend - 28.-29.4.2018. Zmena nastala hlavne z technických dôvodov a tiež vzhľadom na akciu v Dopravnom múzeu, ktorá sa bude konať práve dňa 21. apríla a očakáva sa účasť až 800 ľudí. Z týchto dôvodov by mohla byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov akcie a tiež výrazne sťažená dopravná situácia pri oreze. 

Obyvateľov však naďalej žiadame o trpezlivosť aj pri presunutom oreze, keďže dôjde k obmedzeniu, prípadne dočasnému pozastaveniu premávky na Dopravnej ulici.

Ďakujeme za pochopenie.