Aktuálne informácie k materskej škole Novohorská

Obrázok ku správe: Aktuálne informácie k materskej škole Novohorská
01.10.2019 - Školstvo

Mestská časť Bratislava-Rača informuje rodičov ohľadom aktuálneho stavu rekonštrukcie MŠ Novohorská. Nakoľko zhotoviteľ stavby nedodržal termín dokončenia prác – koniec septembra 2019 – aktuálny stav budovy je taký, že nie je možné pristúpiť ku kolaudácií budovy. Z daného dôvodu sa posúva predpokladaný termín otvorenia a nástupu detí do MŠ Novohorská na marec 2020. 

Rodičia detí, ktorí do 30.08.2019 prejavili priebežný záujem o to, aby ich dieťa navštevovalo túto škôlku môžu žiadať mestskú časť Bratislava-Rača o uhradenie časti nákladov za súkromnú materskú škôlku vo výške 90€/mesiac/dieťa od 01.10.2019 až do otvorenia predmetnej škôlky.

Bližšie informácie sú uvedené na nasledovnom linku: https://www.raca.sk/deti-z-materskej-skoly-novohorska-caka-kompenzacia/

Stav na trhu práce so stavebnými firmami je taký, že mestská časť hľadá všetky možnosti, ako ukončiť danú stavbu, ktorá sa rieši už niekoľko rokov, a riadne ju skolaudovať a zaradiť do siete škôlok. Projekt je obmedzený termínom čerpania fondov z Európskej únie a súčasným stavom rekonštrukcie budovy (rozrobené elektroinštalácie, 80% zateplenia budovy, vyrobené prvky na detské ihriská pred montážou a pod.).

Mestská časť Bratislava-Rača zároveň hľadá možné riešenia rozšírenia kapacít materských škôl ako je prebudovanie budovy bývalého Tramínu, úprava areálu CVČ Hlinická resp. projekt školského zariadenia Na pántoch.