Aktuálne opravy ciest a chodníkov v Rači

Obrázok ku správe: Aktuálne opravy ciest a chodníkov v Rači
03.06.2018 - Oznamy

S príchodom teplého počasia sa v Rači rozbehli viaceré plánované opravy ciest a chodníkov. Po ukončení rekonštrukcie časti ulice Pri vinohradoch pred DSS, vrátane parkoviska a chodníkov vedúcich do zariadenia, sa račianska samospráva pustila do veľkej opravy chodníka na ulici Barónka. Ten sa v týchto dňoch rekonštruuje po pravej strane ulice smerom od NKD hore. Okrem nového povrchu tu pribudnú aj nové betónové obrubníky, ktoré nahradia staré čadičové bloky. Súčasne s tým prebieha rekonštrukcia Hagarovej ulice od Vrbenského ulice po odbočku ku garážam medzi bytovými domami. Ide o poslednú fázu rekonštrukcie tejto strany Hagarovej ulice, keďže v minulosti sa opravila jej zvyšná časť až po výjazd na Kadnárovú ulicu pri kúpalisku. V rámci týchto opráv sa zarovnajú aj niektoré výtlky na cestách v správe mestskej časti, a to napríklad na ulici Na pasekách, Výhonskej, Hliníckej a ďalšie. 

Od začiatku tohto roku sa v Rači zrealizovali aj viaceré plánované rekonštrukcie zastrešené magistrátom hlavného mesta na tých cestách a chodníkoch, ktoré má u nás v správe. Po celoplošnej oprave chodníku na Kadnárovej ulici – od križovatky s Vrbenského až po Peknú cestu vrátane bezbariérových priechodov, prišiel na rad chodník po oboch stranách Hubeného ulice od križovatky s Černockého až po vjazd k LIDLu. Takisto bola opravená Púchovská ulica, kde boli opravené dva jazdné pruhy v smere do mesta od odbočky ku Kauflandu po križovatku s Detvianskou. 
V týchto dňoch je už plne rozbehnutá masívna rekonštrukcia Račianskej ulice, a to celoplošne vo všetkých štyroch jazdných pruhoch v smere do mesta aj von z mesta. Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky (6 až 12 cm) a položení nového asfaltového krytu. Premávka je usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.