Akú podobu bude mať Kultúrne stredisko na Žarnovickej ulici v Rači? - Verejná anketa  

Obrázok ku správe: Akú podobu bude mať Kultúrne stredisko na Žarnovickej ulici v Rači?  -  Verejná anketa  
11.03.2021 - Mesto

Metropolitný inštitút Bratislavy aktuálne pripravuje podklady pre zadanie architektonickej súťaže, z ktorej vzíde nová podoba miestneho Kultúrneho strediska. Pôjde o architektonickú súťaž, ktorá vznikla ako spolupráca Mestskej časti Bratislava-Rača a MIB. Súčasťou prípravy zadania pre súťaž je aj dotazník, ktorý pomôže zistiť názory obyvateľov a obyvateliek z okolia. Budova Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici je zo začiatku osemdesiatych rokov.  Jeho poloha je na spojnici medzi lineárnou štruktúrou pôvodnej zástavby starej Rače a za socializmu postavenou časťou sídliska. Dodnes tam sídlia knižnica, klub seniorov, Klub matiek, konajú sa krúžky i ďalšie aktivity.  Objekt sa nachádza v pomerne husto osídlenej štvrti, čím získava prirodzený potenciál na miesto pre voľnočasové aktivity a stretnutia ľudí bývajúcich v jeho okolí. Mestská časť sa rozhodla jej komunitné funkcie zachovať, no budovu obnoviť. Verejná architektonická súťaž má nájsť najkvalitnejší návrh pre toto riešenie.  
 
Spolupráca s Mestskou časťou Bratislava-Rača a MIB spočíva v spoločnej príprave a odbornom nastavení zadania pre architektonickú súťaž. Výsledkom by mala byť taká podoba kultúrneho strediska, ktorá reaguje na aktuálne potreby, prináša otvorené a presvetlené priestory, bezbariérové riešenia a možnosť trávenia času nielen v budove, ale aj v jej okolí.  Kvalitne nastavené zadanie pomáha priniesť najlepšie riešenie pre verejné priestory a budovy. Vlani MIB pripravil šesť architektonických súťaží overených Slovenskou komorou architektov, ktorá ako stavovská organizácia zaznamenala za minulý rok zo strany verejných vyhlasovateľov najviac súťaží za posledné roky. Verejné priestory a budovy slúžia všetkým obyvateľov z rôznych skupín, a preto si zaslúžia najvyššiu kvalitu. 
 
Samotné vyhlásenie súťaže je naplánované na leto tohto roka.  
Dovtedy bude prebiehať zber technických podkladov a nastavovanie kritérií súťaže či tvorba odbornej komisie. 
 
V súčasnosti tiež MIB zisťuje názory obyvateľov prostredníctvom online dotazníka. Získané podnety od ľudí pomôžu ako východisko pri vyhodnocovaní spokojnosti so službami kultúrneho centra  a pri príprave zadania pre súťaž. Vyplniť ho môžete  do 28. marca http://bit.ly/DotaznikZarnovicka

Zdroj: Tlačová správa Metropolitný inštitút Bratislava