Anna bál (Juliáles)

Obrázok ku správe: Anna bál (Juliáles)
16.07.2020 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača vás pozýva na ďalšie z podujatí Račianskeho kultúrneho a športového leta - na tradičný Anna bál, netradične na parkovisku pred Nemeckým kultúrnym domom.
Pozývame Vás na tradičný Anna bál, dňa 26.7.2020 od 16.00 – 21.00 h netradične na parkovisko pred Nemecký kultúrny dom.

Do tanca zahrá hudobná skupina M- Club a hovoreným slovom Vás bude sprevádzať Pavol Peschl (zabávač, hudobník, moderátor). Súčasťou programu bude zábavný kvíz s cenami. 

Stánok s vínom a občerstvením samozrejmosťou, stačí si priniesť dobrú náladu!
 
Vstup voľný.

 

0001 (4)


 

 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.