Asistované sčítanie bude prebiehať do 13. júna 2021

Obrázok ku správe: Asistované sčítanie bude prebiehať do 13. júna 2021
27.04.2021 - Oznamy

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Sčítať sa môžu obyvatelia od 3. mája na ľubovoľnom kontaktnom mieste ktoré zriaďuje samospráva. Rača zriaďuje jedno kontaktné miesto na Kubačovej 21. V elektronickom sčítaní obyvateľov sa sčítalo 23 025 Račanov, čo predstavuje 86,9 %. Na elektronické sčítanie nadväzuje sčítanie asistované.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení.

Sčítať sa môžu obyvatelia od 3. mája na ľubovoľnom kontaktnom mieste, ktoré zriaďuje samospráva.

V Rači bude jedno kontaktné miesto na adrese v budove miestneho úradu na Kubačovej 21 (bočný vchod do sobášky).
Pre občanov bude k dispozícii asistent, ktorý im pomôže sčítať sa alebo poskytne technickú podporu.

MÚ Bratislava-Rača, Kubačova 21:

Pondelok: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Utorok: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Streda: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Štvrtok: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00
Piatok: 8.00 – 12.00

​Mobil: 0905 493 433
Pevná linka 02/49 11 24 92

Adresa elektronickej pošty kontaktného miesta: scitanie@raca.sk.

Všetky informácie o asistovanom sčítaní si môžete pozrieť na stránke www.raca.sk, aplikácia Rača alebo vo vývesných tabuliach.