Asistované sčítanie obyvateľov prebieha do 13. júna

Obrázok ku správe: Asistované sčítanie obyvateľov prebieha do 13. júna
31.05.2021 - Oznamy

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Obyvatelia sa môžu sčítať do 13. júna 2021. Kontaktné miesto sa nachádza v budove miestneho úradu na Kubačovej 21. Pre obyvateľov častí Krasňany a Východné budú zriadené kontaktné miesta 4. júna. K 31. máju sa sčítalo 23 813 Račanov, čo predstavuje 89,87 %.


 
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Obyvatelia sa môžu sčítať od 3.mája do 13.júna 2021 na ľubovoľnom kontaktnom mieste, ktoré zriaďuje samospráva. Asistované sčítanie môžu využiť aj rodičia, ktorí nesčítali svoje deti.

V Mestskej časti Bratislava-Rača máme zriadené jedno kontaktné miesto v budove miestneho úradu na Kubačovej 21, (bočný vchod do „sobášky“).
 
Pre obyvateľov časti Krasňany v spolupráci s Centrom voľného času detí a mládeže na Hliníckej 3 bude dňa 4.6.2021 od 10:00 – 19:30 hodiny zriadené kontaktné miesto.


 
A pre obyvateľov časti Rendez Kultúrnom stredisku Impulz, Dopravná 22  sme zriadili kontaktné miesto, a to 4.6.2021 od 10:00 – 19:30 hodiny.
 
Kontaktné miesto, Miestny úrad, Kubačova 21 funguje každý deň, počas otváracích hodín:
Pondelok        8:00 – 12:00 – 12:30 – 16:30
Utorok            8:00 – 12:00 – 12:30 – 15:00
Streda             8:00 – 12:00 – 12:30 – 16:30
Štvrtok                        8:00 – 12:00 – 12:30 – 14:00
Piatok             8:00 – 12:00
 
Ďalšie informácie na stránke www.raca.sk, v aplikácii Rača alebo vo vývesných skrinkách.
 
Tel.: 02/49 11 24 62
Mobil: 0905 493 433
e-mail: scitanie@raca.sk