BEH DOBRÝCH ROČNÍKOV – PRÍLEŽITOSŤ PRE SENIOROV

Obrázok ku správe: BEH DOBRÝCH ROČNÍKOV – PRÍLEŽITOSŤ PRE SENIOROV
11.01.2018 - Oznamy

Pozývame Vás, milí seniori, na Beh dobrých ročníkov, aby ste presvedčili svoje okolie, že hýbať sa dá v každom veku. V 13. ročníku ČSOB Bratislava Marathon 2018 nám pribudne nádherná disciplína, a tou je novinka tohto ČSOB Bratislava Marathon, - Beh dobrých ročníkov s vekovou hranicou 60 + (ročník narodenia 1958 a starší).

Spolu pobežíme 7.4.2018 o 12:00 hod (sobota). identickú trať ako minimaratónci v sobotu. Základné štartovné je 1 euro, avšak každý účastník môže prispieť ľubovoľnou čiastkou priamo pri prihlásení sa. V registračnom formulári priamo na stránke www.bratislavamarathon.com (otvorte sekciu prihlásiť a postupujete podľa pokynov). V prípade, že chcete prispieť vyššou sumou v sekcií „Produkty“ môžete zadať 2, 3, 4 alebo viac eur.

Je možnosť aj fyzického prihlásenia sa cez prihlášky, ktoré budú v mestských častiach na miestnych úradoch (odd. sociálnych vecí), ako aj  v denných centrách a v kluboch JDS. Bude aj možnosť sa prihlásiť, poprípade osobne počas maratónskeho týždňa od 2.4.2018 v Eurovea (miesto upresníme). Celú vyzbieranú sumu organizátori použijú na vybudovanie oddychovej zóny pre seniorov v niektorej z bratislavských lokalít (nábrežie, park, lesné prostredie v okolí Bratislavy). Radi by sme Vám predstavili aj dvoch ambasádorov Behu dobrých ročníkov a to Evu Seidlovú (ročník narodenia 1948). Táto úžasná maratónkyňa má na konte úctyhodných 389 maratónov s osobným rekordom v čase 03:03:24. Ďalším skvelým človekom je druhý ambasádor Ján Hazucha (ročník narodenia 1943),  ktorý v kategórii 70 – 74 rokov zvíťazil na maratónoch v Bostone a New Yorku. Jeho  osobným rekordom je čas 03:05:42.

Upozorňujeme, že výsledný čas Behu dobrých ročníkov nie je dôležitý. Podstatné je zapojiť sa a užiť si trať hoci aj chôdzou, a zároveň prispieť k vybudovaniu relaxačného priestoru pre Vás a ďalších seniorov.


DOBROVOĽNÍCI NA TRATI  13. ROČNÍKA ČSOB BRATISLAVA MARATHONU
 
Prestížne bežecké podujatie  - ČSOB Bratislava Marathon - ako každé veľké športové podujatie potrebuje aj dobrovoľníkov. Tí,  tak ako športovci, sa podieľajú na  jeho úspešnom priebehu.

Na jednotlivých ročníkoch sa ako pomocníci na trati tradične zúčastňujú seniori z niektorých mestských častí Bratislavy. Aj v tomto 13. ročníku, v ktorom hlavný pretek bude 8.4.2018, organizátori Bratislava Marathon Team v spolupráci s Radou seniorov hl. m. SR Bratislavy očakávajú Vašu účasť. K seniorom sa môžu pridať aj mladšie ročníky a vzájomná spolupráca na trati a v  priestoroch štartu či cieľa bude predstavovať medzigeneračné priateľstvo. Pripravujeme sa aj súťaž medzi mestskými časťami,  bude vyhodnotená a odmenená tá, z ktorej sa prihlási najviac dobrovoľníkov.

Všetkých prihlásených pozveme na  spoločnú inštruktáž. Záujemci sa môžu prihlásiť jednotlivo alebo ako skupinky z denných centier a z klubov JDS. Pri prihlásení treba uviesť kontakt, na ktorý pošleme pozvánku na inštruktáž.

Prihlášky posielajte do 16.3.2018 na adresu: BE COOL, s.r.o. , Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Heslo: dobrovoľník senior, email: magda@becool.sk, 0904 822 291
 
Bratislava Marathon Team a Rada seniorov hl. m. SR Bratislavy, foto: T. Bašťovanská (archív RS)