Beseda o prevenciách kriminality páchanej na senioroch

09.05.2018 - Oznamy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Rača organizuje besedu s názvom „Prevencia kriminality páchanej na senioroch“ v rámci realizácie Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete". Beseda sa bude konať dňa 10.mája 2018 v čase od 14,30 hod. v priestoroch Kultúrneho strediska IMPULZ na Dopravnej ulici 22 v Bratislave.
 
Prítomní zamestnanci ministerstva vnútra oboznámia seniorov o konkrétnych prípadoch a podvodoch v kraji a budú poučení o najvhodnejších spôsoboch ochrany.

Súčasťou tejto besedy bude aj premietnutie krátkeho filmu spojeného s diskusiou a na záver poskytnutie niekoľkých rád a odporúčaní, ako predísť a nestať sa obeťou trestných činov.

 
 
Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www.minv.sk/prevenciakriminality/projektyzeurofondov
Facebook stránka: Prevencia kriminality