Bezbariérová úprava chodníkov na Kadnárovej

Obrázok ku správe: Bezbariérová úprava chodníkov na Kadnárovej
12.03.2018 - Oznamy

Ihneď ako to klimatické podmienky umožnili, začala sa realizovať debarierizácia chodníkov na Kadnárovej ulici. Celkovo bolo v tomto úseku zdebarierizovaných 6 obrubníkov, čo ocenia najmä starší obyvateľia a tiež aj mamičky s kočíkmi.