Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 16. mája

Obrázok ku správe: Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 16. mája
14.05.2018 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať v stredu 16. mája v čase od 15,00 do 17,00 hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici. Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným právom.

Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie.

Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Do poradne nie je potrebné sa vopred nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade vždy každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15,00 do 17,00 hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

Nasledujúca právna poradňa bude 6. júna 2018.