Bilancia 2019: Oddelenie životného prostredia a dopravy

Obrázok ku správe: Bilancia 2019: Oddelenie životného prostredia a dopravy
12.02.2020 - Služby

Oddelenie životného prostredia a dopravy pre vás pripravilo bilanciu za rok 2019. V článku sa dočítate, čo všetko sa im podarilo zrealizovať. ZELEŇ
26 vysadených stromov
1 096 orezaných stromov
23 nekosených lúk
2 460 vysadených trvaliek a letničiek

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ
10 nových herných prvkov na ihriskách
38 opravených herných prvkov na ihriskách
3 nové parkové stoly
1 nový pingpongový stôl

ČISTOTA
109 vyčistených čiernych skládok
60 odstránených vrakov
12 vyčistených zdrží
11 vyčistených rigolov