Bratislavská župa podporuje lekárov dotáciou

Obrázok ku správe: Bratislavská župa podporuje lekárov dotáciou
05.11.2019 - Oznamy

Bratislavský samosprávny kraj spustil dotačný program pre začínajúcich všeobecných lekárov. Pre pediatrov aj pre všeobecných lekárov pre dospelých má BSK 5 000 eur na vybavenie ordinácie či na jej rekonštrukciu. Prihlásiť sa môžu do 15. novembra. Priemerný vek pediatrov je totiž v bratislavskej župe 58 rokov a priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 56 rokov. Týmto chce BSK podporiť vznik nových ambulancíí v bratislavskom kraji. 

Do 15. 11. 2019 môžu právnické aj fyzické osoby z územia BSK, ktoré majú povolenie na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, požiadať o dotáciu do 5 000 eur .

https://bit.ly/2PMFsN2

Žiadatelia o dotáciu sa musia zaregistrovať na tejto stránke http://dotacie.region-bsk.sk/register. Po vyplnení elektronického formulára je potrebné žiadosť aj vytlačiť a podpísanú doručiť spolu s povinnými prílohami na podateľňu Úradu BSK do 15.11.2019. Rozhodujúci je dátum podanie do podateľne alebo dátum podania na pošte.