Bratislavský parkovací asistent PAAS

Obrázok ku správe: Bratislavský parkovací asistent PAAS
07.09.2021 - Mesto

V októbri 2021 spustí hlavné mesto prvé parkovacie zóny podľa pravidiel mestskej parkovacej politiky – Bratislavský parkovací asistent PAAS.

Cieľom mestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov a obyvateľky tam, kde bývajú a priniesť jasné pravidlá pre všetkých. Parkovanie bude možné iba na vyznačených miestach. Zavádzanie parkovacej politiky bude postupné. Od októbra začnú platiť prvé vyznačené lokality - v Rači zóna Krasňany, v Novom Meste v časti Tehelné pole a v Petržalke v okolí Einsteinovej. Jednotlivé mestské časti navrhujú ďalšie zóny, v ktorých sa bude so zavádzaním regulácie následne pokračovať.
 

Ako to bude fungovať?

Princíp je jednoduchý, rezident zóny bude môcť tam, kde býva, parkovať za 39 eur ročne za prvé auto, čo znamená približne 0,11 eur denne. 
 

Som rezident zóny

Ako rezident získate za 39€/rok možnosť parkovať kdekoľvek v zóne svojho trvalého bydliska a 100/150 voľných hodín pre vaše návštevy. Či už za vami prídu priatelia, rodina, alebo opravár, môžete im poskytnúť bezplatné hodiny na parkovanie.
 
https://paas.sk/som-rezident/
  

Aké sú podmienky na vydanie rezidentskej karty?

Rezidentská parkovacia karta bude vydávaná vo vzťahu k

1. trvalému pobytu
2. bytu, v ktorom je tento trvalý pobyt registrovaný
3. konkrétnemu motorovému vozidlu.

Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu. Vzťah k vozidlu znamená, že rezident spĺňa jednu z týchto možností:
1. je držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
5. užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu)
 

Ste rezident a čakáte návštevu?

Ak máte rezidentskú kartu, môžete bezplatne získať návštevnícku kartu so 100 voľnými hodinami/rok pre Vaše návštevy. Ak máte trvalý pobyt v regulovanej zóne, ale nevlastníte vozidlo, alebo parkujete vo vlastnej garáži (a nemáte vydanú rezidentskú parkovaciu kartu), môžete získať bezplatnú návštevnícku kartu so 150 voľnými hodinami pre vaše návštevy na rok. 500 hodín ročne získate, v prípade, že žiadateľ je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná osobná asistencia podľa osobitného predpisu.
 
Na 1 byt je možné vydať jednu návštevnícku kartu.

 
V rezidentskej zóne nemám trvalý pobyt ale iba prenajatý byt. Budem si môcť kúpiť parkovaciu kartu?

Nie, rezidentská parkovacia karta je viazaná okrem iného na trvalý pobyt. Jednou možnosťou je teda prehlásiť si do Bratislavy trvalý pobyt.

 Viac  informácii nájdete na stránke www.paas.sk

Nie som rezident zóny

Ako návštevník parkujete v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón.
Parkovať môžete aj na pribúdajúcich záchytných parkoviskách a využívať stále zlepšujúcu sa MHD alebo prímestskú vlakovú dopravu. Výnimku tvoria abonenti, teda osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť v regulovanej zóne.

Viac informácii nájdete na stránke www.paas.sk
 

Prečo regulované parkovanie?

Počet áut v Bratislave sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Kvôli tomu dnes máme problém zaparkovať aj tam, kde bývame. Drvivú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Spoplatnenie parkovania pre dochádzajúcich by teda situáciu nevyriešilo. Napríklad, v lokalite okolo Mlynských nív, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrilo zhruba 89% áut parkujúcich cez deň práve obyvateľom nášho mesta.

- Nie je v silách mesta a mesto ani nemá toľko verejného priestoru, aby pre neustále rastúci počet áut na území Bratislavy zabezpečilo verejné parkovacie miesto.

- Aby doprava v meste neskolabovala úplne a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami, je potrebné pohyb áut aj ich parkovanie regulovať.

- Preto sme pripravili jednotné pravidlá celomestského regulovaného parkovania, ktoré v júni 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo. Reguláciu parkovania vnímame ako službu pre obyvateľky a obyvateľov nášho mesta.

- Parkovanie potrebuje zrozumiteľný systém, jednotné pravidlá a podmienky určujúce, kde je možné parkovať
a kde nie.

- Potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú.

- Chceme zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. To dosiahneme aj zavedením hodinovej sadzby pre návštevníkov a lepšej kontrole parkovania. Zistite viac o kontrole parkovania

- Parkovací asistent motivuje nerezidentov zaparkovať auto na vstupe do mesta a využiť verejnú dopravu, financie z regulovaného parkovania budú použité aj na zlepšenie siete záchytných parkovísk a verejnej dopravy.

- Vďaka jednotným pravidlám a zavedeniu objektívnej zodpovednosti zlepšíme kontrolu parkovania.
 

Ako sa dozviem, kde parkovať?

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov bude v parkovacích zónach farebné odlíšené informačnými tabuľami:

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie.
Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

 
Informácie o parkovacom asistentovi PAAS a parkovacích zónach nájdete na stránke www.paas.sk alebo v prípade ďalších otázok môžete kontaktovať kolegov na telefonnom čísle 0800 222 888 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese paas@bratislava.sk