Burza kníh - "Dajme knihám druhú šancu"

Obrázok ku správe: Burza kníh - "Dajme knihám druhú šancu"
26.09.2018 - Podujatia

Srdečne vás pozývame na Burzu kníh do knižnice v KS Žarnovická v dňoch 10. a 11. októbra 2018 od 9.00 do 18.00 hod. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Súbory na stiahnutie