Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov naďalej v platnosti!

Obrázok ku správe: Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov naďalej v platnosti!
12.07.2017 - Oznamy

Napriek očakávanému ochladeniu v najbližších dňoch naďalej pretrváva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre územie Bratislavy. Vyhlásil to ​Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. ​Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oznámil, že čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pre územie Bratislavy zostáva v platnosti až do odvolania. O jeho prípadnom odvolaní bude útvar zaužívaným spôsobom (facebook, http://www.minv.sk, písomne správcom a užívateľom lesných pozemkov, urbariátom, mestským častiam, mestskej polícii a PZ) informovať.
Hasičský útvar zároveň upozorňuje, že vyhlásenie sa týka lesných pozemkov a ich ochranného pásma.