Centrum voľného času Hlinícka

Kontaktné osoby

Profil organizácie

Kontakt pre prihlášky: cvcba3@gmail.com

Tel : 
Sekretariát 
02/ 44 883247