A A A

Kontakt

Matrika
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Jana Machalová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu. Úmrtia vybavujú pozostalí priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby. Mestská časť Bratislava-Rača zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali na jej území, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý  vystaví  prehliadajúci lekár, prípadne na základe právoplatného rozsudku súdu o vyhlásení občana za mŕtveho.

– Listy o prehliadke mŕtveho (3-krát)
– Preukaz  totožnosti zomretého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
– Pas, ak ide o cudzieho štátneho občan

Prvý originál úmrtného listu bezplatne
Vydanie duplikátu úmrtného listu 7,00 €