Čistenie rigolu na ulici Lisovňa

Obrázok ku správe: Čistenie rigolu na ulici Lisovňa
19.07.2018 - Oznamy

V rámci protipovodňových opatrení mestská časť Rača postupne čistí rigoly, ktoré sú určené na zachytávanie prívalovej dažďovej vody. Momentálne sa čistí rigol na ulici Lisovňa. V priebehu posledného mesiaca dala Rača vyčistiť rigoly a zdrže na ulici Kamilková, Podbrezovská a v Knižkovej doline. Avšak vzhľadom k vysokému počtu dažďov počas tohto leta sa budú v nasledujúcich dňoch všetky rigoly v spomínaných lokalitách prečisťovať opakovane podľa potreby.   

Rača dáva prostredníctvom certifikovanej firmy prečistiť retenčné nádrže a rigoly pravidelne každý rok, v prípade potreby aj viackrát do roka. Ide o protipovodňovú prevenciu, aby sa zabránilo zaplaveniu priľahlých pozemkov a ciest.