Cudzincov láka na Rači blízkosť k prírode, chceli by však viac kultúrnych aktivít pre mladých

Obrázok ku správe: Cudzincov láka na Rači blízkosť k prírode, chceli by však viac kultúrnych aktivít pre mladých
13.02.2018 - Oznamy

Mestská časť Bratislava – Rača je od minulého roku spolu s ďalšími siedmimi krajinami dunajského regiónu zapojená do medzinárodného projektu YOUMIG – zlepšenie inštitucionálnych kapacít a posilnenie spolupráce pri riešení dopadov medzinárodnej migrácie mladých. Cieľom projektu je lepšie pripraviť samosprávu v oblasti poskytovania služieb pre cudzincov, ktorí k nám prichádzajú do Bratislavy za prácou a štúdiom, ale aj tých Slovákov a Sloveniek, ktorí sa po dlhšom pobyte v zahraničí vrátili domov a opätovne sa integrujú do spoločnosti. Súčasťou projektu bolo zistiť štatistické údaje o migrácii v Rači, ale aj zmapovať potreby mladých navrátilcov alebo cudzincov tak, aby na ne samospráva vedela lepšie reagovať. Aj keď sa projekt zamieriava na cieľovú skupinu mladých od 15-34 rokov, bude smerovať k vylepšeniu služieb samosprávy pre všetky vekové kategórie.
Súčasťou projektu bol zber štatistických dát o migrácii, ktoré zrealizoval Infostat – Inštitút informatiky a štatistiky, a tiež výskumné rozhovory s cudzincami žijúcimi v Rači a tzv. navrátilcami, teda Slovákmi a Slovenkami, ktorí študovali alebo pracovali v zahraničí, ale rozhodli sa vrátiť na Slovensko. Dáta ukazujú, že Rača je atraktívnou najmä pre ľudí z Českej republiky, Vietnamu, Rumunska, Ukrajiny a Srbska, a  neďaleké európske krajiny. Bratislavu vnímajú príchodzí ako dynamicky sa rozvíjajúce mesto s dobrými pracovnými príležitosťami. Lepšie pracovné podmienky a možnosť dobrého zárobku však nie je jediným dôvodom na presťahovanie sa do Rače, resp. Bratislavy. Ďalšími motívmi migrácie do tejto lokality je aj získanie ďalších životných skúseností, zlepšenie svojich zručností potrebných pre trh práce, ale aj rozhodnutie usadiť sa a založiť rodinu práve na Slovensku. V prípade Račanov a Račaniek, ktorí sa vrátili zo zahraničia, prevažovala aj túžba vychovávať deti na Slovensku v kruhu svojej širšej rodiny, najmä so starými rodičmi. 

Miting3

Niektoré z týchto faktorov môže samospráva ovplyvniť a môže tak vytvoriť vhodné podmienky pre prichádzajúce rodiny. V tejto súvislosti z výskumných rozhovorov vyplynulo, že Bratislava-Rača je pre cudzincov, ale aj navrátilcov atraktívna najmä pre svoju polohu,  pre blízkosť k prírode,  a  k centru mesta. V tomto kontexte tak v Rači vidia vhodné miesto pre založenie rodiny a kúpu prvej nehnuteľnosti. Táto cieľová skupina by však ocenila viac kultúrnych aktivít pre mladých ľudí, kvalitnejší verejný priestor v zmysle zlepšenia čistoty verejných priestranstiev, opravy chodníkov, či údržby zelene, a lepší prístup k cenovo dostupnému bývaniu. Osobitne by uvítali aj efektívnejšiu komunikáciu samosprávy s obyvateľmi a obyvateľkami, aby ich potreby ohľadom fungovania mestskej časti boli vypočuté a efektívnejšie adresované. 
Tieto výskumné zistenia budú použité pre pochopenie potrieb tých, ktorí sa vrátili na Slovensko po pobyte v zahraničí, pre lepšie nastavenie služieb aj pre túto skupinu ľudí. Ďalej preďalšiu diskusiu o tom, aké nové úlohy čakajú samosprávu pri integrácii cudzincov a navrátilcov. Samospráva tieto dáta pretaví do konkrétnych krokov, akými je napríklad vytvorenie kontaktného miesta, ktoré bude slúžiť pre získanie najdôležitejších informácií pre novo-príchodzích obyvateľov a obyvateľky, a to v podobe webovej podstránky a miesta prvého kontaktu na úrade mestskej časti. Keďže jazykové zručnosti sú kľúčom k úspešnej integrácii cudzincov, mestská časť tiež plánuje pripraviť osobitný program pre zlepšenie jazykových zručností pre rodiny, ktoré sa do Rače presťahovali zo zahraničia. O týchto krokoch bude mestská časť Rača bližšie informovať neskôr.

Viac informácií o projekte môžete nájsť aj TU

FOTO: PIXABAY