Ďakujeme - plošné testovanie v Rači

Obrázok ku správe: Ďakujeme - plošné testovanie v Rači
03.11.2020 - Oznamy

Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača Michal Drotován ďakuje všetkým, ktorí plošné testovanie pripravovali, realizovali a všetkým Račankám a Račanom, ktorí sa prišli otestovať. Ďakujeme. Veľké ĎAKUJEM

 • všetkým členom odberových tímov - administratívnym pracovníčkam a pracovníkom, vojakom a vojačkam, policajtom a policajtkám, veľká poklona zdravotníčkam a zdravotníkom, doktorkám a doktorom,
   
 • všetkým zamestnankyniam a zamestnancom nášho úradu, ktorí pomáhali v zázemí operácie a absolvovali stovky telefonátov z mnohymi z vás, pomáhali s logistikou, so značením priestorov, so stanmi, jedlom a mnohými ďalšími vecami,
   
 • veľká vďaka milým dobrovoľníčkám a dobrovoľníkom,
   
 • samozrejme, tiež našim nenahraditeľným dobrovoľným hasičom,
   
 • ďakujem aj všetkým, čo priniesli koláčiky či občerstvenie,
   
 • pánovi riaditeľovi cirkevnej školy, pani riaditeľke ŠOŠMIŠ za dvor a obom našim pani riaditeľkám za rýchlu pomoc a podporu s priestormi - hlavne v dobe, keď sa všetko menilo za pochodu a nebolo ľahké nájsť priestory,
   
 • vicestarostke Lenke Antalovej Plavuchovej, poslancom Radkovi Tiňovi, Robovi Pajdlhauserovi a Robovi Hammerovi za odvahu byť v odberných miestach,
   
 • tímu zo Starej jedálne za zázemie,
   
 • a všetkým za veľmi pekný prístup nielen k personálu odberových skupín ale aj medzi sebou navzájom.
Ďakujem pekne!

Mgr. Michal Drotován,
starosta