Ďakujeme, že sa o Raču staráte. Vďaka Vám patríme k najlepším na Slovensku

Obrázok ku správe: Ďakujeme, že sa o Raču staráte. Vďaka Vám patríme k najlepším na Slovensku
27.09.2021 - Oznamy

1. Nitra 2. Rača 3. Levice Račania môžu byť na seba hrdí! Práve vďaka angažovanosti obyvateľov sa našej mestskej časti podarilo dosiahnuť skvelý výsledok v hodnotení práce samospráv na celom Slovensku.

Portál odkazprestarostu.sk odovzdal ocenenie Zlaté vedro jedenástim samosprávam, ktoré v roku 2020 dosiahli najlepšie výsledky v riešení podnetov a komunikácie s občanmi. Najčastejšou oblasťou, v ktorej obyvatelia miest a obcí počas uplynulého roka nahlasovali podnety na riešenie, sa po prvý krát od spustenia tejto služby v roku 2010 stala zeleň a životné prostredie.

Hodnotenie samosprávy nad 20-tisíc obyvateľov:

1. Nitra 214 percent
2. MČ Bratislava- Rača 209 percent
3. Levice 199 percent

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategórii riešenia podnetov aj komunikácie na základe ich úspešnosti oproti priemernej samospráve zapojenej do projektu. Ocenenie za MČ Rača prevzal starosta Michal Drotován a vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy Matúš Čupka, ktorí sa poďakovali obyvateľom Rače, zamestnancom Miestneho úradu a Strediska čistoty.

Ďakujeme, že sa o Raču staráte. Bez Vašich podnetov by sme tento krásny výsledok nedosiahli.