Deň matiek v NKD

Obrázok ku správe: Deň matiek v NKD
02.05.2019 - Podujatia

Milé dámy, srdečne vás pozývame na oslavu pri príležitosti Dňa matiek 12. mája 2019 o 16.00 hod v Nemeckom kultúrnom dome. Počas slávnostného koncertu s názvom Dotyky vďaky vystúpi Peter Michalica.

Vstup voľný. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 

Súbory na stiahnutie