Detičky prišli do stacionára zablahoželať ku Dňu matiek

Obrázok ku správe: Detičky prišli do stacionára zablahoželať ku Dňu matiek
16.05.2018 - Oznamy

Detičky zo zariadenia starostlivosti o deti na Tbiliskej ulici dnes opäť zavítali do denného stacionára. Naši najmenší prišli najmä klientkam denného stacionára popriať ku krásnemu sviatku Dňa matiek. Pre každú si priniesli malý darček, ktorý sami vyrábali a pre všetkých z denného stacionára si nachystali veľký kruh ozdobený kvetinkami. Detičky spoločne zaspievali pre seniorov známe pesničky až sa aj samotní seniori rozospievali. Pri odchode detičkám zaspievali, aby mali krajšiu cestu naspäť do jaslí.