Detičky z MŠ Pri Šajbách už sú znova vo svojej škôlke

Obrázok ku správe: Detičky z MŠ Pri Šajbách už sú znova vo svojej škôlke
04.10.2017 - Oznamy

Rozsiahla rekonštrukcia materskej školy Pri Šajbách sa začala v októbri minulého roka a trvala takmer celý rok. Rovnako ako vo všetkých predškolských zariadeniach, ktoré račianska samospráva v posledných rokoch rekonštruovala, pribudli aj tu nové priestory a tým pádom aj nové miesta pre deti. V škôlke sa kompletne vymenili rozvody elektroinštalácií, kúrenia a zdravotechniky, v celej budove sú nové radiátory a nové okná, porobili sa sadrokartónové úpravy, stierky, kazetové rámy, nový strop. Pribudla nová sanita, pokládli sa farebné gumové podlahy. Na škôlke bola urobená nadstavba za účelom rozšírenia jej kapacity, zateplená strecha, kompletne zateplené obvodové múry, urobená nová fasáda a bezbariérové prístupy. Samostatnou rekonštrukciou prešla aj kuchyňa a výdajňa stravy. Priestory kuchyne boli zároveň rozšírené a osadené novým technologickým vybavením, ktoré vyžaduje zvýšená kapacita detí. Náklady na rekonštrukciu dosiahli dohromady výšku takmer  912 tisíc eur, vrátane dotácie v hodnote 55 tisíc eur, ktorú  poskytlo Ministerstvo školstva.
„Rekonštrukcia takéhoto rozsahu a intenzity je vždy veľmi náročná, a to nielen po stavebnej a organizačnej, ale aj po psychickej stránke všetkých zúčastnených. Chcela by som sa poďakovať zriaďovateľovi – MČ Rača za to, že sa rekonštrukcia vôbec zrealizovala. Máme krásnu, vynovenú, ešte novotou voňajúcu škôlku a spokojné deti. Tiež ďakujem mojim kolegyniam, ktoré odviedli kus práce pri čistení a znovuzariadení tried škôlky a taktiež aj kolegyniam na MŠ Gelnická a MŠ Tbiliská, kde nás na celý rok prichýlili a boli k nám veľmi ústretové. A tiež veľmi ďakujem rodičom za ich trpezlivosť a pochopenie,“ povedala riaditeľka škôlky Pri Šajbách Zuzana Burgerová.
Račianska samospráva od roku 2010 zrekonštruovala všetky svoje materské aj zákaldné školy, pričom 3 škôlky aj kapacitne rozšírila. „Prišli veľmi silné ročníky detí, čo sa rastu populácie týka, na čo sme hneď zareagovali a rozhodli sme sa investovať do tejto oblasti. Tie budovy predškolských zariadení, ktoré sa z technického a statického hľadiska dali zväčšiť, sme zväčšili, a nakoniec pristúpime k vybudovaniu úplne novej, v poradí ôsmej škôlky so štyrmi triedami na Novohorskej ulici,“ dodal  starosta Rače Peter Pilinský.