Detské divadlo: Ako sa Jano s drakom porátal

Obrázok ku správe: Detské divadlo: Ako sa Jano s drakom porátal
13.02.2020 - Podujatia

MČ Bratislava-Rača a Divadlo ANIMARE SILVA – Bábkové divadlo manželov Pilátovcov Vás pozýva na bábkové predstavenie. Ako sa Jano s drakom porátal

Kráľovstvo Ľudovíta II. je ohrozené. Do jaskyne sa nasťahoval hrozný drak. Mnohí rytieri v boji s drakom neuspeli.
Ani rytier “z Francie” nič nezmohol… Nakoniec musel kráľovstvo zachrániť … hádajte kto ?

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
1.3.2020, 16.00 h, vstupné: 2,00 €

Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad, Kubačova 21, Bratislava-Rača - kancelária prvého kontaktu.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia hodinu pred predstavením.

Viac informácii môžete nájsť na našej sociálnej sieti FACEBOOK


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.