Detské divadlo: Nemo a Dory sa pripravujú na podmorskú Superstar

Obrázok ku správe: Detské divadlo: Nemo a Dory sa pripravujú na podmorskú Superstar
19.02.2020 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača pre Vás pripravila hudobnú rozprávku v nedeľu 29.3. 2020 o 16:00 h. v Nemeckom kultúrnom dome. Mestská časť Bratislava-Rača pre Vás pripravila hudobnú rozprávku

Nemo a Dory sa pripravujú na podmorskú Superstar :)

Hudobná rozprávka Nemo a Dory. Námetom je obľúbená
animovaná rozprávka o zábudlivej rybke menom Dory.
Detské publikum vstúpi do morského sveta obľúbených
animovaných hrdinov, ktorí spolu prežijú veľa vtipných
dobrodružstiev. Príbeh je popretkávaný aj pesničkami
a interakciou s detským divákom.

Informácie o podujatí môžete sledovať na našej sociálnej sieti FACEBOOK.


Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava - Rača
29. 3. 2020, 16:00 h
Vstupné: 5,00 €

Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad, Kubačova 21, Bratislava-Rača - kancelária prvého kontaktu.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste hodinu pred predstavením.Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.