Detské predstavenie: Gašparko a drak

Obrázok ku správe: Detské predstavenie: Gašparko a drak
29.10.2018 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača a Stražanovo bábkové divadlo pre Vás pripravili bábkové predstavenie Gašparko a drak, 11. 11. 2018 o 16.00 hod. v NKD. Gašparko s princom idú oslobodiť princeznú od draka. Gašparko počas predstavenia komunikuje s deťmi a zapája ich do deja.
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
11.11.2018, 16.00 h, vstupné: 2,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc.č.8.
Predaj vstupeniek aj priamo v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. 
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.