Detské predstavenie Hry jari...

Obrázok ku správe: Detské predstavenie Hry jari...
09.03.2018 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača a DIVADLO DUNAJKA pre Vás pripravili predstavenie o jarných zvykoch s názvom Hry jari…
O čom sa hráme? Jarné slovenské ľudové zvyky prebúdzame.
Spáčov prebudí Lada a spev a tanec detí a na záver bude Morena do vody hodená. 
Svieť slniečko, svieť, na ten šíri svet, na lúky, na polia, na ľudí z okolia, na zelený les.
Smrtku sme vyniesli, slnko sme priniesli!
Dobre sa tu majte a jar veselo privítajte!
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača
25.3.2018, 16.00 h, vstupné: 2,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Bratislava-Rača, Kubačova 21, Odd. kultúry.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania podujatia.