Divadelný pondelok Čo sme komu urobili?!? už dnes v NKD!

Obrázok ku správe: Divadelný pondelok Čo sme komu urobili?!? už dnes v NKD!
27.03.2019 - Kultúra

MČ Bratislava-Rača a Divadlo BOT (Bernolákovské Ochotnícke Teátro) pre Vás pri príležitosti Divadelného pondelka pripravili komédiu Čo sme komu urobili?!? dňa 15. apríla o 19.00 v NKD.

Komédia Čo sme komu urobili?!? je čiastočne kontinuálnym pokračovaním úspešného titulu, komédie Lúpež v ČĽUP banke, ktorú BOT uvádzalo v roku 2018. Je určená pre všetkých priaznivcov ,,veselého“ divadla. Komédie BOT sú vždy príjemnou zábavou pre každého dospelého diváka. 
  
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
15.4.2019, 19.00 h, vstupné: 4,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc. č. 8, dana.olvecka@raca.sk.
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.