Divadelný pondelok: Oko za oko

Obrázok ku správe: Divadelný pondelok: Oko za oko
16.01.2019 - Kultúra

MČ Bratislava-Rača a Teatro Colorato pre Vás pri príležitosti Divadelného pondelka pripravili hravú komédiu OKO ZA OKO
William Shakespeare 11. februára o 19:00 hod. v NKD.
Inscenácia plná pohybu, humoru, farieb a skvelých kreácií v podaní mladých talentovaných hercov. Napínavá komédia s aktuálnym posolstvom o rozličných tvárach pokrytectva a dôsledkoch zneužitia moci. Jedinečný spôsob ako priblížiť Shakespeara divákovi.
Inscenácia bola okrem domácich javísk s veľkým úspechom uvedená aj vo Francúzsku na SHAKESPEARE FESTIVAL 2010 v Tournon-sur-Rhône.
 
Účinkujú: Přemysl Boublík, Elena Kolek – Spaskov, Juraj Ďuriš, Martin Križan, Gabriel Tóth/Richard Blumenfled
Dĺžka predstavenia je 90 min. bez prestávky.
 
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
11.2.2019, 19.00 h, vstupné: 4,00 €
Predpredaj vstupeniek: MÚ Rača, Kubačova 21, kanc.č.8, dana.olvecka@raca.sk.
Predaj vstupeniek aj priamo v deň konania predstavenia.


Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.