Divadelný pondelok: Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville

Obrázok ku správe: Divadelný pondelok: Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville
03.03.2020 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača a Mestské divadlo ACTORES Vás pozývajú dňa 8.4.2020 o 19:00h. do Nemeckého kultúrneho domu na predstavenie na motívy diela Sira Arthura Conana Doyla .

SHERLOCK HOLMES A ZÁHADA RODU BASKERVILLE

„DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

Pes Baskervillský je Holmesov najznámejší a najzáhadnejší prípad. Autor románu Sir Arthur Conan Doyle postupne vykresľuje desivú atmosféru slatín a oboznamuje nás s legendou rodu Baskerville, ktorý je prenasledovaný pekelným psom. Naši vyšetrovatelia sa snažia odhaliť klamstvá a uniknúť tak zavádzajúcim sieťam stôp. Hra prevlekov a nasadzovania si masiek naznačuje, že i „desivo – štekajúce“ môže byť komické.

Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača
8.4.2020, 19.00 h, vstupné: 6,00 €
Predpredaj vstupeniek: Miestny úrad BA-Rača, Kubačova 21, kancelária prvého kontaktu.
Rezervácie: dana.olvecka@raca.sk
Predaj vstupeniek aj priamo na mieste v deň konania predstavenia hodinu pred predstavením.

Informácie o podujatí môžete sledovať na našej sociálenej sieti FACEBOOK.Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou
časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na
týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového
sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo
poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.