Do Bratislavy dobro došlo!

Obrázok ku správe: Do Bratislavy dobro došlo!
08.08.2017 - Oznamy

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v auguste opäť odštartovalo kampaň Bratislavského týždňa dobrovoľníctva. Jej vizuál aj slogan zaváňa dovolenkou a medzi ľudí šíri vôňu mora a levandúl. Účel kampane však ostáva aj do tretice nezmenený. Prilákať k dobrovoľníctvu čo najväčší počet ľudí a dať im okúsiť jeho návykovú chuť. Jedným z hlavných poslaní Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) je združovať a motivovať ľudí ochotných pomáhať organizáciám, ktoré túto pomoc pri svojej každodennej činnosti potrebujú. Jednou z ciest, ktorá im umožňuje svoje poslanie úspešne napĺňať je Bratislavský týždeň dobrovoľníctva. Každým rokom rastie počet zapojených organizácií aj potenciálnych dobrovoľníkov a ani v treťom ročníku Bratislavského týždňa dobrovoľníctva si organizátorky nekladú nízke ciele. „Pevne veríme, že sa nám prostredníctvom organizácií, s ktorými celoročne spolupracujeme podarí vytvoriť také množstvo rôznorodých dobrovoľníckych príležitostí, v akom bude mať šancu sa nájsť naozaj každý. Ale nie je to pre nás len o číslach. Chceme, aby tí, ktorí sa rozhodnú zapojiť, získali dobrý pocit a silný zážitok, ktorý dobrovoľníctvo skutočne prináša,“ hovorí Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka BDC.  

Bratislavský kraj nie je jediný, ktorý má svoj týždeň dobrovoľníctva. Takmer všetky regionálne dobrovoľnícke centrá na Slovensku sa v tomto roku zosynchronizovali a výsledkom je jednotná mediálna kampaň a spoločný týždeň venovaný dobrovoľníctvu, týždeň od 16-teho do 22-hého septembra. Stačí ísť na stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk, ktorá každého nasmeruje tam, kam potrebuje. 

Počas týždňa dobrovoľníctva je možné zapojiť sa do rôznych aktivít – napríklad pomôcť s maľovaním izieb v domove pre seniorov, s verejnou zbierkou, s obnovou zruinovaného trenažéra pre záchranárske psy, s opravou bicyklov, či vysádzaním kvetov. „Sme pripravné aj na ľudí, ktorí pri hľadaní dobrovoľníckej príležitosti uprednostnia osobný kontakt pred internetom. V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva bude možné sa s predstaviteľmi organizácií stretnúť aj na Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici, alebo priamo v organizáciách, ktoré budú mať v programe Deň otvorených dverí,“ dodáva Soňa Tatić, projektová manažérka BDC. Potenciálni dobrovoľníci sa tak dozvedia viac o organizáciách a ich dobrovoľníckych programoch a podľa toho sa potom môžu rozhodnúť, či chcú v organizácii pomáhať aj po skončení Bratislavského týždňa dobrovoľníctva alebo nie. 

Pre ľudí s chuťou pomáhať, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov do Bratisavského týždňa dobrovoľníctva nemôžu zapojiť, je BDC otvorené a ochotné poradiť aj každý iný pracovný týždeň a dobrovoľnícke príležitosti je možné celoročne nájsť aj na jeho webovej stránke www.dobrovolnictvoba.sk. 

Kampaň Bratislavského dobrovoľníckeho centra podporilo: MŠVVaŠ v SR, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Hlavné mesto SR Bratislava, iProspect, Triad Advertising, Binary-bay s.r.o., Nadácia SLSP, Aliancia Stará Tržnica, Nadácia ZSE. Všetkým partnerom srdečne ďakujeme za podporu dobrovoľníctva v Bratislave.
Kontakt:
Gabriela Podmaková
Výkonná riaditeľka
Tel: 0918 648 175
Email: gabika@dobrovolnictvoba.sk
http://www.dobrovolnictvoba.sk/o-nas/bratislavsky-tyzden-dobrovolnictva 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) začalo svoju činnosť v roku 2013. Jeho hlavným cieľom je zapájanie obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta a ľudí, ktorí to potrebujú a vzdelávanie organizácií v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. BDC je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.