Do zariadenia starostlivosti o deti (detské jasličky) na Tbiliskej ulici dnes – 9.12. - zavítal Mikuláš aj s anjelom.

Obrázok ku správe: Do zariadenia starostlivosti o deti (detské jasličky) na Tbiliskej ulici dnes – 9.12. - zavítal Mikuláš aj s anjelom.
09.12.2019 - Kultúra

Detičky spievali, recitovali a vôbec sa nebáli. Mikuláš im priniesol sladké balíčky, o ktoré sa postarali zamestnanci oddelenia kultúry a komunikácie. Tento rok máme o to bohatšieho Mikuláša, lebo Mestská časť  Bratislava-Rača uvoľnila finančné prostriedky na nákup nového nábytku do zariadenia, a tým spravila toto zariadenie moderné a krásne. Nezabudla ani na hračky a rôzne pomôcky pre deti a touto cestou sa všetkým chceme veľmi  pekne poďakovať.

Kolektív ZSoD