Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača na konferencii s medzinárodnou účasťou

Obrázok ku správe: Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača na konferencii s medzinárodnou účasťou
09.12.2019 - Oznamy

V dňoch 3. a 4. 12. 2019 sa Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača zúčastnil dvojdňovej Konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom „OPTIMALIZÁCIA EDUKÁCIE ŠTUDENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU BEZPEČNOSTNÉ VEREJNO-SPRÁVNE SLUŽBY“ na Akadémii Policajného zboru v Bratislave-Rači.
Medzinárodná vedecká konferencia sa sústredila na viacero okruhov otázok, teoretických poznatkov a praktických skúseností. Predseda DHZ Bratislava-Rača Marcel Kadlečík a veliteľka – podpredsedníčka Mgr. Bc. Daniela Olenočinová mali možnosť v rámci konferencie odprezentovať DHZ Bratislava-Rača, predstaviť svoju činnosť, skúsenosti a technické vybavenie. Úcte sa tešil  aj ,,Valdo“ - CAS 8 -hasičský lesný špeciál ZIL 131, ktorý sa stal stredobodom statickej ukážky a svietil medzi ostatnou prítomnou technikou profesionálov.