Dočasné zabratie časti ihriska na Púchovskej ulici

Obrázok ku správe: Dočasné zabratie časti ihriska na Púchovskej ulici
05.08.2019 - Oznamy

Mestská časť Rača schválila ešte na februárovom zastupiteľstve v roku 2018 odpredaj pozemku vedľa súčasného Fitcentra W. M. Rača na Tbiliskej ulici na rozšírenie priestorov uvedeného fitnes centra. Majiteľ Fitcentra získal povolenie na stavbu 10. júna a v súčasnosti už prebiehajú výkopové práce novej budovy – Fitcentrum časť B. V súvislosti so stavbou (rozšírením Fitcentra) si majiteľ prenajal, okrem časti pôvodného ihriska, na ktorej vznikne nové multifunkčné ihrisko namiesto starého, na krátky čas približne tretinu ihriska na preskladnenie materiálu počas výstavby nového objektu. Plochu si prenajal na dobu určitú, a to kým uskladnený materiál znovu použije pri stavbe.

Prenajatá časť bude stavebníkom ohraničená zábranami a zvyšná časť – tá s basketbalovými košmi, bude aj naďalej prístupná širokej verejnosti. Momentálne je celé ihrisko aj naďalej uzatvorené v celej miere kvôli bezpečnosti pri výkopových prácach. Kým budú tie prebiehať, ihrisko bude uzavreté. 

V rámci zachovania bezpečnosti zostane vchod na ihrisko zo strany Púchovskej ulice uzatvorený z dôvodu prechodu nákladných áut na stavbu. Preto prosíme našich občanov, aby na prechádzanie okolo stavby používali vyznačený chodník (viď. obrázok). 

wm obchádzka