Dôležitá informácia k školám a škôlkam

Obrázok ku správe: Dôležitá informácia k školám a škôlkam
07.02.2021 - Oznamy

Po dôkladnom zvážení a dlhej diskusii s 8 riaditeľkami MŠ, 2 riaditeľkami ZŠ a riaditeľom cirkevnej školy v Rači sme sa rozhodli nasledujúci týždeň školy ponechať zatvorené. Materské školy budú otvorené pre občanov, ktorí nemôžu pracovať z domu. O aktuálnom stave a jeho zmenách budeme informovať vždy vo štvrtok. Ako budú otvorené základné školy ?
Mestská časť Bratislava - Rača po spoločnej komunikácie s Mestskou časťou Bratislava – Vajnory sa po dôkladnom zvážení rozhodli, že základné školy - prvý stupeň - nasledujúci týždeň neotvoria a bude pokračovať výuka distančnou formou (aj keď si plne uvedomujeme, že tento spôsob výuky je pre deti aj učiteľov náročnejší a pobyt v škole je veľmi dôležitý).
Zároveň pokračuje celodenná ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (tak ako doteraz).

Kedy budú rodičia informovaní o ďalšom postupe?
O aktuálnom stave a jeho zmenách budú rodičia informovaní vždy vo štvrtok ohľadom ďalšieho postupu od pondelka. Máme nastavené a pripravené testovanie zamestnancov v piatky a rodičov v sobotu v našich MOM.

Ako budú otvorené materské školy?
Od 8.2. budú materské školy otvorené pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu a prinesú o tom papier od zamestnávateľa - riaditeľky jednotlivých škôlok budú informovať o otvorených škôlkach pre tieto deti. Pre znižovania rizika budú menšie triedy detí vo viacerých škôlkach.

- Materská škola na Cyprichovej ulici bude znova otvorená 9.2. 2021.
- Materská škola na Tbiliskej ulici bude naďalej zatvorená kvôli karanténe.

Nevyhnutnou podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ (resp. ŠKD) je tiež predloženie negatívneho testu rodiča nie staršieho ako sedem dní.
 
„Toto rozhodnutie bolo veľmi náročné pre každého, určite prinesie aj veľa negatívnych reakcii, rozhodli sme na základe informácií, stave poznania zdravotných rizík a ochrany našich zamestnancov a ich rodín, ale aj žiakov, ich rodičov a starých rodičov, tak ako je uvedené vyššie.
Verím, že sa situácia v dohľadnej dobe zmení tak, že školy aj škôlky budeme môcť otvoriť.“

Starosta Mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován