Ekonomické oddelenie

Kontakt

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Ing. Martina Králiková

všeobecný účtovník

Kornélia Plachá

mzdový referent

Daniela Luknárová

referent pokladne

Anna Dudáková

referent miestnych daní a dodávateľských faktúr

Anna Vadovičová

referent účtovania príjmov a odberateľských faktúr

Bibiana Halinkovičová

referent správy zmlúv a nájomných bytov

Lýdia Csomorová

referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií

Mgr. Denisa Vavrovičová

referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií