Elektronické sčítanie končí už 31. 3. 2021

Obrázok ku správe: Elektronické sčítanie končí už 31. 3. 2021
29.03.2021 - Oznamy

Ku 29. 3. 2021 (pondelok), mala Rača sčítaných 81,56 % obyvateľov, čo je na hranici celkového priemeru všetkých sčítaných obyvateľov Slovenska. Bratislavský kraj je momentálne sčítaný na 82 %, vedie však Žilinský s 86 % sčítanými obyvateľmi. Elektronické sčítanie obyvateľov je v momentálnej epidemiologickej situácii najbezpečnejší spôsob sčítania, keďže obyvateľ sa týmto spôsobom sčítava sám pomocou počítača, tabletu alebo smartfónu na webe www.scitanie.sk alebo pomocou aplikácie SODB 2021 (Android a iOS).

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt, vrátane cudzincov spadajúcich do spomínaných kategórii. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Račanky a Račania, ukážte sa v sčítaní! Ak ste sa už sčítali, pomôžte aj svojim známym. Formulár viete so svojimi starými rodičmi, rodičmi či susedmi vyplniť aj na diaľku, cez telefón. Ak máte vo svojom okolí cudzinca žijúceho na území SR, pripomeňte mu, prosím, povinnosť sčítať sa aj v našom, slovenskom sčítaní.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa už sčítali.