Európa pre občanov - "Aktívni seniori budujú budúcnosť Európy"

Obrázok ku správe: Európa pre občanov - "Aktívni seniori budujú budúcnosť Európy"
28.03.2018 - Oznamy

V zmysle dohody starostov partnerských miest starosta Rače Mgr. Peter Pilinský podpísal pripojenie sa Mestskej časti Bratislava-Rača k projektu partnerského mesta Mesto a Gmina Morawica z Poľska, ktoré sa bude konať v dňoch 21. - 25. júna 2018 pod názvom: Európa pre občanov - "Aktívni seniori budujú budúcnosť Európy". Program podujatia v dňoch 21. – 25. júna 2018 (štvrtok – pondelok):

Prvý deň v rámci programu pôjde najmä o stretnutia účastníkov zástupcov z družobných miest, ktorí sa vzájomne popredstavujú.
Na ďalší deň prebehne konferencia, kde budú prestavené činnosti a možnosti samospráv pre zlepšenie podmienok života a aktivít seniorov a mládeže. Účastníkom budú predstavené aj možnosti komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí a praktické ukážky s prácou v skupinách. Nebude chýbať ani ukážka ľudového umenia, pečenie chleba, umelecký program, či koncert kapely. Nájde sa i voľný čas na prehliadku mesta a okolia.
Doprava, ubytovanie a strava počas pobytu v rámci účasti na projekte v Morawici bude zabezpečená v rámci projektu pre 20 seniorov.
Projekt je možné uskutočniť aj Vďaka tomu, že mesto a obec Morawica opäť získali finančné prostriedky na realizáciu partnerských miest v rámci programu „Európa pre občanov”, Oblasti 2. „Podpora demokracie a občianskej participácie a občianskej angažovanosti”, Opatrenie 2.1. „Družobné mestá”.

Základné informácie o projekte s názvom "Aktívni seniori budujú budúcnosť Európy"

Termín realizácie projektu: 21. - 25. Júna 2018
Miesto projektu: mesto a oblasť Gmina Morawica
Cieľ: spoločné stretnutie obyvateľov a partnerských miest : Nemecko (Herbolzheim), Slovensko (Bratislava - Raca), Česko (Lipová-Lázne), a mesto a oblasť Morawica.

Za každé zúčastnené partnerské mesto projekt absolvuje 20 účastníkov, ktorí sa zúčastnia a budú sa podieľať na seminároch, prednáškach, diskusiách a stretnutiach s prioritným zameraním najmä na témy integrácie medzi generáciami.
Jedným z bodov programu v rámci projektu budú aj spoločné workshopy – dielne s reálnymi ukážkami spoločného pečenia tradičného miestneho chleba. Súčasťou programu bude aj "Svätojánska noc v Morawici”. Na podujatí je naplánovaný medzinárodný stánok pre všetkých zúčastnených.
V rámci projektu sa tiež plánuje vytvoriť dokument "Senior Activation Programme" (Aktivačný program pre seniorov) a kalendár podujatí partnerských miest so zameraním na seniorov, so zverejnením na webových stránkach partnerov. ktorý budú následne primerane implementovať v miestnych samosprávach.
 
Projekt poskytne platformu pre aktívne stretnutia zástupcov partnerských miest, vzájomné diskusie, workshopy a rozhovory o dialógu o úlohe seniorov pri formovaní budúcnosti Európy.
Cieľom projektu je upozorniť seniorov na to, do akej miery môžu prispieť k európskej integrácii a vyzdvihnúť možnosti ich úlohy, podieľať sa pri vytváraní európskych politík.
Počas stretnutí, diskusií a workshopov sa budú riešiť aktuálne problémové témy týkajúce sa budúcnosti Európy, vrátane tém súvisiacich s imigračnou problematikou a úlohy seniorov pri vzdelávaní mladých ľudí v duchu európskych demokratických a mierových hodnôt. Diskusie o budúcnosti Európy sa budú konať spolu so zástupcami mladšej geneácie.
Diskutovaná bude aj téma vzťahu európskeho občianstva vo vzťahu k národnému občianstvu.
Cieľom programu je okrem integrácie a podpory aktívneho života ukázať, koľko aktivít a aký prínos môže mať veková skupina seniorov z rôznych európskych krajín a ich spoločné črty.
Účastníci projektu sa zúčastnia na kultúrnej udalosti s názvom "Svätojánska noc v Morawici”, na ktorom bude pripravený stánok, a na ňom bude prezentovaný pečený chlieb ako symbol jednoty Európanov. Zdieľajú to.

Rámcový program:

21. júna 2018, štvrtok

 • Príchod do Morawice, ubytovanie
 • "Kto som" - stretnutie účastníkov: - vzájomné predstavenie účastníkov, stručné informácie o účastníkoch projektu
 • Poznávací – integračný večer
22. júna 2018 (piatok)
 • Konferencia venovaná činnosti a aktivitám samosprávy v prospech seniorov a mládeže.
 • Stretnutie s komunikačnými nástrojmi, t. j. sociálnymi sieťami - spolupráca v skupinách
 • Spoločné vytvorenie "Aktivačného programu pre starších ľudí – seniorov”
 • Voľný čas - spoznávanie krás mesta a oblasti Morawice
23. júna 2018
 • Stretnutia s predstaviteľmi ľudovej kultúry
 • Spoločné dielne na pečenie chleba
 • Účasť na umeleckej programe v historickom parku v Morawice
24. júna 2018
 • Spoločná príprava stánku počas festivalu „Noc Świętojańska w Morawicy”, servírovanie pečeného chleba
 • Účasť na koncerte kapely „Poparzeni Kawą Trzy”
25. júna 2018
 • Rozlúčka s delegáciami

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu účastníkov je potrebné, aby sa záujemcovia hlásili u Moniky Debnárovej počas stránkových hodín v pondelok a stredu do 11. mája 2018 na marketingu MČ Bratislava-Rača, tel.:  0903 479 538.