Európske zisťovanie o zdraví

Obrázok ku správe: Európske zisťovanie o zdraví
24.06.2019 - Oznamy

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktoré prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.

Cieľom zisťovania je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430, medzi nimi aj naša mestská časť. 

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky 02/69250 410 - Mgr. Roman Schieber.