Evanjelické služby Božie na Veľkú noc

06.03.2018 - Oznamy

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava-Rača
Alstrova 39
 
Zelený štvrtok
18.00 – služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
 
Veľký piatok
8.30 – pašiové služby Božie – po SB spoveď a Večera
 
Biela sobota
18.00 – prípravné služby Božie k Veľkonočnej nedeli
 
Veľkonočná nedeľa – 2. slávnosť veľkonočná
8.30 – slávnostné služby Božie; po SB  spoveď a Večera Pánova
 
2. slávnosť veľkonočná
8.30 služby Božie