Global Village 2019 - Keď svet príde za tebou

Obrázok ku správe: Global Village 2019 - Keď svet príde za tebou
07.01.2019 - Oznamy

Global Village je podujatie organizované neziskovou organizáciou AIESEC s cieľom prezentovania kultúr a krajín našich zahraničných stážistov. Zahraniční stážisti sú učastníkmi projektu Educate Slovakia. Global Village, každoročné podujatie medzinárodnej organizácie AIESEC, bude spájať kultúry z rôznych kútov sveta aj v roku 2019. Oficiálne zakončuje projekt Educate Slovakia, ktorý prebieha počas januára na základných a stredných školách na Slovensku. Akcia prebehne 3. februára 2019 v Bratislavskom KC Dunaj.

Global Village je oslavou odlišných kultúr, tešiť sa môžeme na jedlo, hudbu a zvyky z najrôznejších národností. Inak povedané, podujatie je zamerané na búranie stereotypov a predsudkov voči ľuďom iných národností, krajín, kultúr a náboženstiev. Atmosféru svetových rozmerov vytvárajú dobrovoľníci, zahraniční participanti projektu Educate Slovakia, ktorí pricestujú v roku 2019 z Indonézie, Kyrgyzstanu, Azerbajdžanu, Egyptu, Brazílie, Malajzie, Číny, Turecka, Thajska a ďalších krajín. Cieľom tohto projektu je snaha o zlepšenie kultúrneho porozumenia neformálnou a hravou cestou komunikáciou v angličtine. Prispieva tak k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja cez prínos k cieľu čislo 4 – Kvalitné vzdelávanie. Ciele udržateľného rozvoja predstavujú 17 Globálnych cieľov, ktoré boli podpísané krajinami Organizácie Spojených Národov. Organizácia AIESEC v spolupráci s OSN si tieto ciele adoptovala a aktívne prispieva k ich naplneniu.
 
o AIESEC
AIESEC je medzinárodná organizácia, ktorá je jednou z najväčších platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíja novú generáciu lídrov a spája ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami. Poskytuje mladým ľuďom platformu, kde môžu rásť, získavať skúsenosti a popri vytváraní pozitívneho dopadu na spoločnosť môžu objaviť, čo ich baví a na čom im záleží.
 
Kontakt:  
GV OC Communiation - Annamária Kupcová : annamaria.kupcova@aiesec.sk
 

Súbory na stiahnutie