Hľadaj a získaj

Obrázok ku správe: Hľadaj a získaj
04.05.2022 - Podujatia

Knižnica na Žarnovickej ulici pripravila v mesiaci máj pre svojich čitateľov akciu pod názvom Hľadaj a získaj.

Do vybraných piatich kníh pre deti a mládež a piatich kníh pre dospelých sme ukryli známe pamiatky Rače ( NKD, socha sv. Floriána a pod.),

Čitateľ, ktorý ich v rámci výpožičky nájde a odovzdá pracovníčke knižnice bude odmenený drobnými vecnými predmetmi. 

Hľadať môžete od 1. mája do 31. mája 2022.

Tešíme sa na vás!