Hľadáme terénneho sociálneho pracovníka

Obrázok ku správe: Hľadáme terénneho sociálneho pracovníka
12.04.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava – Rača prijme do pracovného pomeru referenta - terénneho sociálneho pracovníka.  Náplň práce: 

 • aktívne vyhľadávanie a pomoc odkázaným občanov
 • sociálne poradenstvo a poskytovanie informácií v krízových situáciách,
 • zabezpečovanie sociálnych služieb, spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, neziskovými organizáciami, charitatívnymi inštitúciami
 • spracovávanie individuálnych plánov práce s klientmi a komunitami
 • realizácia komunitného plánovania, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pomoci pri vybavovaní osobných záležitostí
 • sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií
 • orientácia v aktuálne platnej legislatíve
 • terénny sociálny pracovník mapuje lokalitu, mapuje prostredie – vytvára sociálnu mapu, zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte
 • vykonáva krízovú intervenciu v ťažkých životných situáciách nadväzovaním kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami
 • povinnosťou terénneho sociálneho pracovníka je sledovanie a zapájanie sa do programov a výziev, ktoré znižujú sociálne riziko, zlepšujú sociálne podmienky a rozširujú možnosti dôstojného života klientov
 
Požadované vzdelanie:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor sociálna práca, podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
 • prax v oblasti terénnej sociálnej práce, v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, s rodinami, mládežou, dobrovoľníckej a misijnej práci vítaná
 
Platové podmienky: od 800,- € do 1000,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 
Ďalšie podmienky:
 • osobnostné a morálne predpoklady podľa Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • organizovanie a plánovanie práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Všeobecné spôsobilosti:
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi), samostatnosť, empaticky prístup, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), analyzovanie a riešenie problémov
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
 • vodičský preukaz sk. B
 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na zástup počas materskej dovolenky
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na margita.somorovska@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne  na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá vedúca oddelenia pre sociálne veci: Mgr. Helena Krovinová, tel. č. 02/49112445, helena.krovinova@raca.sk 
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk