Hľadáme vedúceho oddelenia správy budov

Obrázok ku správe: Hľadáme vedúceho oddelenia správy budov
08.02.2019 - Oznamy

Mestská časť hľadá nového pracovníka na pozíciu Vedúceho oddelenia správy budov.

Vedúci oddelenia správy budov

Náplň práce:
 • vedie útvar a zabezpečuje koordináciu oddelenia
 • zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zabezpečuje ochranu zverených objektov – budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • zabezpečuje technické a prevádzkové služby v oblasti správy budov, zabezpečuje drobné opravy, údržbu a revízie objektov MÚ Rača a priľahlých plôch
 • z dôvodu efektívneho využitia dočasne prebytočného majetku, bytových a nebytových priestorov v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom MÚ Rača v platnom znení uzatvára nájomné zmluvy, tieto eviduje, vyhotovuje podklady v súvislosti s poskytovaním služieb a nájmu pre potreby fakturácie a ročného vyúčtovania nákladov
 • vyhotovuje analýzy hospodárenia, efektívneho využitia priestorov, energií na úseku správy budov
 • spracúva mesačnú dochádzku zamestnancov v informačnom systéme
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov prednostu
 
Požadované vzdelanie:
 • vysokoškolské vzdelanie I.,II. stupňa
 • aspoň 2 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii
 
Platové podmienky: od 1300,- € do 1500,-€ brutto v závislosti od dĺžky praxe a skúseností
 
Ďalšie podmienky:
 • organizovanie a plánovanie práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
  • analytické myslenie
  • precíznosť (presnosť)
  • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý
 
Ponúkané výhody:
 • skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 h
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie
 • odmeny pri pracovnom jubileu, variabilné odmeny
 • sociálny fond na kultúrno-spoločenské vyžitie
 • možnosť ubytovania v ubytovni zamestnávateľa
 
Možnosť nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
 
Žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na monika.burdova@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne  na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
 
Bližšie informácie podá prednostka MÚ Rača Mgr. Monika Burdová, tel. č. 02/49112431, monika.burdova@raca.sk 
personálny referát: Mgr. M. Somorovská, tel. č. 02/49112426, margita.somorovska@raca.sk