Ihrisko na Kadnárovej prechádza rekonštrukciou

Obrázok ku správe: Ihrisko na Kadnárovej prechádza rekonštrukciou
09.07.2018 - Oznamy

Mestská časť Rača počas leta opravuje viacero detských ihrísk. Jedným z nich je ihrisko na Kadnárovej ulici za materskou školou J. A. Komenského v Krasňanoch, kde momentálne prebiehajú opravné práce. Ihrisko je oplotené, pre obyvateľov v súčasnosti neprístupné. Postupne dochádza k demontáži starej dopadovej plochy, ktorá bola na viacerých miestach opotrebovaná a deravá. Namiesto nej sa nainštaluje nová liata bezpečnostná plocha.

Takisto sa na tomto ihrisku odstránia najzávažnejšie nedostatky, predovšetkým sa vymenia nosné konštrukcie závesných hojdačiek, osadí sa nová dorazová pneumatika pod prevažovaciu hojdačku, vymenia sa niektoré hojdačky a znova sa osadia nové sieťky na basketbalové koše. 

Žiadame rodičov s deťmi, ktorí zvyknú navštevovať toto ihrisko o ohľaduplnosť voči prácam a trpezlivosť. Ďakujeme!