A A A

Úradná tabula

30.11.2020
Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve
Zámery nakladania s majetkom
11.09.2020
Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve
Zámery nakladania s majetkom
13.03.2020
Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve Mestskej časti Bratislava-Rača
Zámery nakladania s majetkom